Σάββατο, 21 Μαρτίου 2009

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ: ΜΙΑ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μάρτη) είναι μια παλαιά Σοβιετική Εορτή.


Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι έκφραση του μίσους κατά των γυναικών και της κοινωνίας από το αποικιακό κατεστημένο.


Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας εγκαινιάστηκε το 1910 στην Κοπεγχάγη από την "Σοσιαλιστική Διεθνή" για την προώθηση "των δικαιωμάτων της γυναίκας."
Όπως η αφίσα δείχνει, εορτάστηκε για πρώτη φορά στη Σοβιετική Ρωσία.

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

Νύφες από κούνια!Ο Κόσμος του Επενδυτή

ΣΑΒΒΑΤΟ 18- ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006Η Γκουλάμ ήταν έντεκα ετών όταν παντρεύτηκε τον 7Οχρονο Φαίζ. Το ό­νειρο της ήταν να γίνει δασκάλα.


Της Μαριλιζ ΦαςουλοπουλουΌμως οι γονείς της την υποχρέωσαν να ε­γκαταλείψει το σχο­λείο και να παντρευτεί. Παρ' ό­λα αυτά, θα μπορούσε να θεω­ρηθεί πιο τυχερή από την Αϊσά, η οποία υποχρεώθηκε να παντρευτεί τον 52χρονο Μοχαμάντ σε ηλικία μόλις εννέα ε­τών, ακολουθώντας το αυγανικό έθιμο που θέλει πολλά κο­ρίτσια να παντρεύονται αμέσως μετά την πρώτη έμμηνο ρύση. Για τις δυτικές κοινωνίες το φαινόμενο φαντάζει βάρβαρο. Όμως, ακόμη και σήμερα, τα λεγόμενα «παιδιά-νύφες» απο­τελούν συνηθισμένη εικόνα σε τουλάχιστον 49 χώρες. Την ερ­χόμενη Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου, η διεθνής κοινότητα ετοιμάζε­ται να γιορτάσει την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σύμφωνα, ωστόσο, με τα στοιχεία του ΟΗΕ, ένα στα επτά κορίτσια στον αναπτυσσόμενο κόσμο (με εξαίρεση την Κίνα) παντρεύεται πριν από την ηλικία των 15 ετών. Από εκεί και πέρα, όσο πιο φτωχή η χώ­ρα τόσο αυξάνεται το ποσοστό και μειώνεται ο μέσος όρος η­λικίας. Το 36% των κοριτσιών στα φτωχότερα κρατίδια της Ινδίας, το 37% στο Μπαγκλα-ντές, το 48% στη Βόρεια Νιγη­ρία, το 57% στην περιοχή Αμχά-ρα της Αιθιοπίας, η οποία κα­ταλαμβάνει και τη θλιβερή πρω­τιά με πολλά κορίτσια να πα­ντρεύονται από την ηλικία των επτά (!) ετών. Στις άγονες α­γροτικές περιοχές του τρίτου κόσμου ένα κορίτσι σημαίνει πολύτιμα εργατικά χέρια, αλλά και την ικανότητα να «παρά­γει» νέους εργάτες-παιδιά. Τα νεαρά, άπειρα κορίτσια ωθούνται σε έναν γάμο χωρίς το σώ­μα τους να είναι πάντα αρκετά ώριμο για να αντεπεξέλθει σε μία εγκυμοσύνη. Τα παιδιά-νύ-φες έχουν διπλάσιες πιθανό­τητες να χάσουν τη ζωή τους λόγω εγκυμοσύνης, σε σχέση με μια γυναίκα είκοσι ετών. Και για τον λόγο αυτό στον ανα­πτυσσόμενο κόσμο η πρόωρη εγκυμοσύνη αποτελεί τη βασι­κή αιτία θανάτου στα κορίτσια 15 έως 19 ετών. Εφόσον επι­βιώσουν της εγκυμοσύνης, οι νεαρές μητέρες έχουν αυξημέ­νες πιθανότητες να παρουσιά­σουν σοβαρότατα γυναικολο­γικά προβλήματα και ασθένει­ες, όπως η χρόνια αναιμία. Τα μωρά που φέρνουν στο κόσμο είναι πολύ πιο αδύναμα και α­σθενή. Επίσης, δεν θα μορφω­θούν ποτέ, ούτε καν θα απο­κτήσουν τις απαραίτητες γνώ­σεις για τους κανόνες υγιεινής, δεν θα μπορέσουν με τη σειρά τους να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά τους και στατιστικά θα έχουν αυξημένο ποσοστό πι­θανότητας να αποτελέσουν θύ­ματα οικογενειακής βίας, σε­ξουαλικής εκμετάλλευσης, α­κόμη και δολοφονίας.